Mālpils muiža
Malpils Manor
Ādolfa Alunāna muzejs Jelgavā
Memorial Museum of Adolf Alunan in Jelgava
Baltezera luteriskā baznīca
Lutheran church in Baltezers
Fridriha Candera muzejs
Friedrich Zander’s Museum
Lielbritānijas vēstniecība
British Embassy in Riga
Latvijas Banka
Bank of Latvia
Ģertrūdes iela 50
Gertrudes street 50, Riga
Rīgas Stradiņa universitāte
Riga Stradiņš University
Ministry of Education and Science
Ministry of Education and Science
Izvēlne